Mitä on Centered Riding?

Centered Riding® on tapa opettaa ratsastuksen klassisia perusteita. Kun ratsastuksenopettaja kertoo sinulle ”mitä” sinun pitää tehdä kommunikoidaksesi hevosesi kanssa, Centered Riding® vastaa kysymykseen ”kuinka”. Centered Riding antaa sinulle uuden näkökulman niin ratsastamiseen kuin koko elämäänkin.

Kuinka Centered Riding toimii?
Monet ihmiset ovat tiedostamattomien tapojensa vankeja. Heidän kehonsa tuntee vain niille ominaisen tavan liikkua. Centered Riding®auttaa yksinkertaisuudellaan ja loogisuudellaan sinua tuntemaan kehosi ja tulet tietoiseksi siitä ja sen mahdollisuuksista. Sen avulla löydät sisäisen tasapainon, tyyneyden ja itsehallinnan, mitkä puolestaan johtavat vapauden, irtonaisuuden ja koordinaation lisääntymiseen. Tästä seuraa se, että hevosesi liikkuu tasapainoisemmin, ryhdikkäämmin ja eteenpäin pyrkien lähes välittömästi. Sinusta ja hevosestasi tulee yhtenäinen ratsukko ja nautitte avoimesta vuorovaikutuksesta ja liikkumisen helppoudesta.

Mitkä ovat sen perusmenetelmät?

Centered Riding® rakentuu neljästä kulmakivestä (four basics) ja perustuksesta (grounding):

  • Pehmeä katse (soft eyes) avartaa näkökenttää, lisää tietoisuutta omasta ja hevosesi kehosta, vähentää jännitystä sekä tekee eteenpäin liikkumisen helpommaksi ja vapautuneemmaksi.
  • Oikea hengittäminen (proper breathing) vähentää kehon jännityksiä, helpottaa kehon painopisteen laskemista alemmas ja sallii hevosen tulla rauhalliseksi ja vastaanottavaisemmaksi samalla, kun se helpottaa jaksamistasi.
  • Keskittäminen (centering) johtaa kehon kontrolliin alavartalon energiakeskuksen avulla. Tämä tekee istunnastasi vakaan ja tukevan. Keskittäminen laukaisee kehon energiavirtoja estävää jännittyneisyyttä ja valmistelee sinut seuraavaan liikkeeseen tai harjoitukseen.
  • Rakennuspalikat (building blocks) suoristavat kehosi ja tasapainottavat sen vakaaksi sekä yhteneväksi hevosen massakeskipisteen kanssa. Tämän seurauksena hevosesi voi liikkua joustavasti ja miellyttävästi.
  • Perustukset (grounding) ovat pohja, jonka varassa neljä kulmakiveä lepäävät. Perustukset yhdistävät sinut vakaasti maahan ja saat niiden avulla tukea, energiaa ja voimaa. (juurtua maahan)

Kulmakivien ja perustuksen omaksuminen ja käyttö auttavat kaikilla ratsastuksen tasoilla niin sinua kuin hevostasi, tekevät oppimisprosessista helpompaa ja lakkaat häiritsemästä omia ja hevosesi luonnollisia liikkeitä. Ensimmäiseksi opeteltava apujen ja lihastyön pehmeys vapauttavat valtavasti voimaa ja energiaa, joita ei voida saavuttaa pelkästään lihaksilla ponnistelemalla. Kyseessä on sama voima ja kehon tietoinen käyttäminen, jota hyödynnetään itämaisissa kamppailulajeissa.

Kuinka opit Centered Riding®ia?

Oppimisessa käytetään sekä ratsain että ilman hevosta tehtäviä harjoituksia, jotka auttavat kehon hahmotuksessa. Mielen ja kehon tasapainon oppimisessa hyödynnetään muitakin kehotietoisuutta lisääviä menetelmiä, kuten Alexander-tekniikkaa. Oppimisen apuna ovat liikeharjoitukset, mielikuvat, mallisuoritukset ja teoriaopetus. Kehotietoisuuden etsimisen alkuvaiheessa on eduksi käyttää rauhallisia ja hyvin koulutettuja hevosia, koska työskentelyn tulisi olla hidasta ja kiireetöntä, jotta oppimista voisi tapahtua.

Kuka hyötyy Centered Riding®ista?

Centered Riding® -filosofia ja tekniikat auttavat poistamaan pelkoja, epävarmuutta ja paineita niin hevoselta kuin ratsastajaltakin. Centered Riding®in periaatteita voi soveltaa myös muuhun elämään. Hevosesi auttaa oppimisessa niin reaktioidensa kuin liikkumisensakin kautta ja oppimisprosessista tulee nautinnollinen.

Mikä on Centered Riding® Inc. -järjestö?

Centered Riding® Inc. on yleishyödyllinen järjestö, joka on perustettu ”ylläpitämään, opettamaan ja edistämään Centered Riding® -menetelmää…”. Järjestön toimintaa ohjaa johtokunta. Toteuttaakseen toiminta-ajatustaan Centered Riding® -järjestö on kehittänyt ohjaajien koulutusmallin, jonka puitteissa koulutetaan Centered Riding® -ohjaajia. Ohjaajakoulutusta on tarjolla eri puolilla maailmaa ja olemassa olevien Centered Riding® -ohjaajien lista kasvaa jatkuvasti. Mikäli olet kiinnostunut kouluttautumaan Centered Riding® -ohjaajaksi tai tarvitset listan Centered Riding® -ohjaajista, tutustu nettisivuihin osoitteessa www.centeredriding.org tai ole yhteydessä toimistoon.Centered Riding, Inc
(Translated from English by Eerika Häkkinen 23.7.2008, revised 2.7.2010 and 5.5.2011)