Kurssi-infoa

Open Clinic -kurssit

 • Kouluttajina voivat toimia vain III- ja IV-tason Centered Riding® -ohjaajat/kouluttajat
 • Ovat yleensä pituudeltaan 2-3 päivää
 • Ovat avoimia kaiken tasoisille ratsastajille lajista riippumatta
 • Sisältävät yleensä kehonhallintaharjoituksia sekä ratsain että ilman hevosta
 • Saattavat keskittyä vain johonkin tiettyyn ratsastuksen lajiin, kuten hyppäämiseen, kouluratsastukseen, lännenratsastukseen, ajamiseen, vammaisratsastukseen jne.
 •  Selvitä kurssin järjestäjältä osallistumismaksut, mahdollisuus lainahevoseen tai hevosten/ihmisten majoitukseen

Ohjaajakurssi

 •  Kouluttajana voi toimia vain IV-tason Centered Riding® -ohjaaja/kouluttaja
 •  Kurssille otetaan korkeintaan 12 ohjaajakokelasta
 •  Kurssilaisilla on oltava vähintään vuoden kokemus ratsastuksen opettamisesta ja heillä on täytynyt osallistua vähintään yhdelle Open Clinic -kurssille ratsastavana oppilaana
 •  Pidetään kahdessa osassa siten, että osien välissä on 4-6 viikkoa
 •  Toisella jaksolla tarvitaan ratsastavia oppilaita
 •  Selvitä kurssin järjestäjältä osallistumismaksut, mahdollisuus lainahevoseen tai hevosten/ihmisten majoitukseen
 • Kurssin toiselle osalle voidaan ottaa enintään 6 ratsastusoppilasta

Ohjaajien Update -kurssi

 •  Kouluttajana voi toimia vain IV-tason Centered Riding® -ohjaaja/kouluttaja
 •  On avoin kaikille Centered Riding® -ohjaajille
 •  Kurssi kestää 4 päivää ja toteutetaan samaan tapaan kuin ohjaajakurssin 2. osa
 •  Kurssille otetaan korkeintaan 12 ohjaajakokelasta
 •  Pidetään toisinaan yhdessä Open clinic -kurssin kanssa
 •  Ohjaajat voivat olla poissa korkeintaan puoli päivää neljästä
 •  Selvitä kurssin järjestäjältä osallistumismaksut, mahdollisuus lainahevoseen tai hevosten/ihmisten majoitukseen
 • Kurrseille otetaan enintään 6 ratsastusoppilasta
Centered Riding® -kurssille osallistuminen

Ratsastavana oppilaana

 •  Seuraa kurssien järjestäjien ilmoituksia
 •  Ilmoittaudu ja maksa kurssimaksusi ajallaan järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti
 •  Noudata kurssin järjestäjän antamia ohjeita majoitusten, hevosten, tallipaikkojen, saapumisaikojen yms. suhteen

Kuunteluoppilaana

 •  Seuraa kurssien järjestäjien ilmoituksia
 •  Ilmoittaudu ja maksa kurssimaksusi ajallaan järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti
 •  Noudata kurssin järjestäjän antamia ohjeita majoitusten, saapumisaikojen yms. suhteen

Avustavana ohjaajana (Assisting instructor)

 •  II-tason ohjaaja voi hakeutua kurssiassistentiksi (III-tasolle korottautumisvaatimus)
 •  Kurssilla kouluttava IV-tason ohjaaja valitsee itse kurssiassistenttinsa
 •  Ota yhteys kurssin järjestäjään ennen kuin olet yhteydessä IV-tason kouluttajaan (hänellä saattaa olla tullessaan jo mukana kurssiassistentti)
 •  Noudata kurssin järjestäjän ohjeita majoitusten saapumisaikojen yms. suhteen
 •  Kurssiassistentit maksavat itse omat kulunsa (koska assistenttina toimiminen on osa omaa koulutusta)

Vinkkejä Centered Riding® -kurssin järjestämiseksi

Mikäli olet kiinnostunut järjestämään Centered Riding®  -kurssin, saat tästä joitakin ohjeita siihen, miten sinun kannattaa toimia.

Kouluttajan löytäminen ja sopiminen

Ainoastaan III-tason ja IV-tason Centered Riding®  -ohjaajat/kouluttajat saavat toimia kouluttajina Centered Riding® Open clinic kursseilla ja vain IV-tason Centered Riding®  -ohjaajat/kouluttajat saavat toimia kouluttajina ohjaajien Update-kursseilla ja ohjaajakursseilla. Toisinaan IV-tason kouluttajalla on mukanaan Centered Riding®  -ohjaaja, joka toimii kurssilla assistenttina. Assistenttina toimiminen on tällöin osa kyseisen ohjaajan täydennyskoulutusta tai tasonkorotusvaatimuksien täyttämistä. Yleensä kurssin järjestäjä tarjoaa assistentille majoituksen ja muonituksen.
 •  Oikeudet omaavat ohjaajat löytyvät Instructor Search Form linkin kautta Centered Riding® järjestön nettisivuilta. Siellä voit tehdä hakuja esimerkiksi kouluttajan kotimaan tai tason perusteella
 • Kukin kouluttaa määrittelee itse hintansa, aikataulunsa, kurssilaisten enimmäismäärän ynnä muut kurssiin ja sen varaamiseen liittyvät ehdot
 • Kouluttajat ovat erikoistuneet omiin lajeihinsa – eli vaikka he kaikki kykenevät opettamaan minkä tahansa lajin ratsastajia, on heillä luonnollisesti eniten kokemusta omista lajeistaan.
 • Ole yhteydessä useampiin kouluttajiin ja selvitä mitä heillä on tarjottavanaan ja millaisin kustannuksin.
              – Jos kurssin osallistujat ovat erityisesti jonkun tietyn lajin ratsastajia,  varmista että         kouluttajalla on valmiudet opettaa kyseistä lajia.

              –  Selvitä kouluttajan kulkuyhteydet ja huomioi kustannukset kurssia budjetoitaessa

Kurssin budjetointi ja järjestelyt

Huomioi seuraavat kustannukset ennen kun määrittelet kurssin osallistumismaksun:
 • Kouluttajalle maksettava korvaus sekä hänen matka-, muona- ja majoituskulunsa
 • Tilavuokrat
 • Puhelinkustannukset
 • Kurssilaisille jaettavan materiaalin monistus (usein n. 10 sivua per kurssilainen)
 • Markkinointi- ja postituskulut
 • Muut mahdolliset kulut
Osallistumismaksua määrittäessäsi laske ensin yhteen kaikki kulut ja jaa sen jälkeen summa 75 %:lla kurssin enimmäisosallistujamäärästä.
Esimerkiksi:
 • Jos kurssille voi osallistua 16, jaa kustannukset 12 osallistujalle
 • Jos kurssille voi osallistua 12, jaa kustannukset 8 osallistujalle
(Tällä tavalla et tee kurssin järjestäjänä tappiota, mikäli kurssi ei tule täyteen).
Markkinoi kurssia myös järkevään hintaan kuunteluoppilaille (he saattavat haluta ratsastaa seuraavalla kurssilla!).
Valitsemasi kouluttaja auttaa sinua päivittäisen kurssiaikataulun laatimisessa ja antaa sinulle tarvittaessa muita ohjeita.

Vaadittavat puitteet

 • Mieluiten maneesi huonon kelin varalta
 • Kentän/maneesin tulee olla riittävän kokoinen neljän ratsukon turvallista työskentelyä varten
 • Kartioita, puomeja, estekalustoa riippuen opetettavista lajeista
 • Jotkut kouluttajat käyttävät mielellään äänentoistoa langattoman mikin kanssa opettaessaan isossa tilassa
 • Tila päivittäisille teoria tunneille ja ilman hevosta tehtäville harjoituksille
        – minitrampoliini ja jumppapalloja jos suinkin mahdollista
 • Tallipaikkoja kurssihevosille ja/tai kurssilaisille vuokrattavia hevosia
 • Lounas voidaan sisällyttää kurssimaksuun. Yhdessä syöminen antaa lisämahdollisuuden kurssilaisten ja kouluttajan väliseen keskusteluun
 • Vessat
 • Lähistöllä kohtuuhintaisia ravintoloita ja hotelleja pitkän matkan kurssilaisille

  Centered Riding® Inc.
  (Translated from English by Eerika Häkkinen 4.5.2011)

  Lisää tietoa osoitteesta    www.centeredriding.org