Ohjaajille

Sivustolle on kerätty materiaalia, aineistoa ja linkkejä Centered Riding – ohjaajien työskentelyn tueksi.

Jos tarvitset apua jonkin osion kääntämiseen, ota yhteyttä yhdistyksen hallitukseen.

Alla seuraavat tekstit:

1. Code of Conduct

2. Ohjaajien updaten/päivityskurssien maksimivälit

3. Ohje omien update/päivityskurssitietojen katseluun 

4. Policies & Procedures

 

Centered Riding ohjaajien arvot, eettiset periaatteet ja käytäntö

”Code of Conduct”

 

Näiden sääntöjen tarkoituksena on ohjata jäseniä ja synnyttää myönteinen ilmapiiri oppimiselle, jossa sekä oppilaat että opettajat kokevat työskentelevänsä turvallisessa, terveellisessä ja huolehtivassa oppimisympäristössä. Niiden tarkoituksena on motivoida ja innostaa sekä edistää kunnioitusta ja korkeita odotuksia

Centered Riding -järjestö odottaa jäsentensä käyttäytyvän eettisesti ja ammattitaitoisesti alla kuvatulla tavalla varmistaakseen järjestön ja kaikkien sen jäsenten hyvän maineen. CR -jäsenten tulisi pyrkiä säilyttämään ja kehittämään urheilulajimme imagoa niin, että organisaation maine kansainvälisen hevosurheiluyhteisön palvelijana säilyy.

 • Suoraselkäisyys, jatkuva arviointi, korkea laatu ja innovatiivisuus muodostavat pohjan, jolle CR -järjestö on perustettu.
 • CR -jäsenet sitoutuvat hevosten inhimilliseen kohteluun ja hevosten hyvinvoinnista huolehtimiseen. CR -jäsenet eivät opeta tai ratsasta käyttäen hevosille haitallisia pakkokeinoja.
 • CR -ohjaajat ja kouluttajat sitoutuvat käyttämään valmennuksessaan ja opetuksessaan mahdollisimman laaja-alaisesti eri CR -tekniikoita tukeakseen inhimillisen, biomekaanisesti terveen ja klassisesti oikeiden menetelmien käyttöä omaan lajinsa erityispiirteet huomioiden. Tavoitteena on saada ratsukko toimimaan yhteisymmärryksessä, harmonisesti ja omaa kehoaanparhaalla mahdollisella tavalla käyttäen.
 • CR -jäsenten tulee huolehtia turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta kaikessa hevosurheilussa
 • CR -jäsenten odotetaan olevan siististi ja asianmukaisesti pukeutuneena ja noudattavan hyviä tapoja esiintyessään CR -ohjaajina
 • CR -jäsenet eivät välinpitämättömyyttään tai tahallisesti saa vahingoittaa kenenkään ammatillista tai henkilökohtaista mainetta, tulevaisuuden näkymiä tai liiketoimintaa riippumatta siitä onko kyseinen henkilö järjestön jäsen.
 • CR -jäsenet ovat liike- ja hevostoiminnassaan rehellisiä, luotettavia ja eettisiä sekä esiintyvät kohteliaasti, harkitusti ja positiivisesti edustaessaan Centered Riding -järjestöä.
 • CR -jäsenten odotetaan toimivan ennakkoluulottomasti riippumatta siitä, mitä rotua, ihonväriä, uskontoa, sukupuolta tai sukupuolista suuntausta yksilö edustaa tai onko hänellä jokin vamma tai muu erityispiirre.
 • CR -jäsenet pidättäyvät oman henkilökohtaisen vakaumuksensa (poliittiset, uskonnolliset tai hengelliset) esille tuomisesta opettaessaan Centered Riding -menetelmällä. Omaa vakaumustaanei saa esittää Centered Riding -menetelmän yhteydessä tai Centered Riding -järjestön vakaumuksena.

Lisäksi:

 • CR -jäseniltä odotetaan sitoutumista elinikäiseen oppimiseen.
 • CR -jäseniä kannustetaanottamaanaktiivisesti osaa CR -järjestön toimintaan.
 • Jokainen CR -jäsen, joka on osallisena epäasialliseen toimintaan, tulee saamaan tapauksen asianmukaisen käsittelyn jälkeen CR -järjestön johtokunnan määräämät seuraamukset.

Centered Riding© säännöt, yleinen osa, 1.1  (1.3.2015 www.centeredriding.org Translated 1.3.2015 by Eerika Häkkinen

*****  

 

Ohjaajien update/päivityskurssien maksimivälit

(Update Intervals, Centered Riding USA:n säännöt, luku 5.8)

 

 1. Ohjaajien, jotka ovat olleet 1-6 vuotta aktiivisina, on osallistuttava päivityskurssille vähintään joka toinen vuosi.

Voidakseen siirtyä noudattamaan seuraavaa päivitysrytmitystä, ohjaajan on täytynyt osallistua vähintään kolmeen päivityskurssiin ja maksaa vähintään kuuden vuoden jäsenmaksut.

2. Ohjaajien, jotka ovat olleet 7-12 vuotta aktiivisina, on osallistuttava päivityskurssille vähintään joka kolmas vuosi.

Voidakseen siirtyä noudattamaan seuraavaa päivitysrytmitystä, ohjaajan on täytynyt osallistua vähintään kahteen päivityskurssiin aiempien lisäksi (yhteensä vähintään viiteen kurssiin) ja maksaa vähintään kahdentoista vuoden jäsenmaksut.

3. Ohjaajien. jotka ovat olleet 12-20 vuotta aktiivisina, on osallistuttava päivityskurssille vähintään joka neljäs vuosi.

Voidakseen siirtyä noudattamaan seuraavaa päivitysrytmitystä, ohjaajan on täytynyt osallistua vähintään kahteen päivityskurssiin aiempien lisäksi (yhteensä vähintään seitsemään kurssiin) ja maksaa vähintään kahdenkymmenen vuoden jäsenmaksut.

4. Ohjaajien, jokta ovat olleet 21 tai useampia vuosia aktiivisina, on osallistuttava päivityskurssille vähintään joka viides vuosi.

Säilyäkseen tässä päivitysrytmityksessä, ohjaajan on osallistuttava päivityskurssille vähintään joka viides vuosi ja maksaa vuosittain jäsenmaksu.

Huomioitavaa;

1. Uusien 1-tason ohjaajien on osallistuttava päivityskurssille kahden vuoden kuluessa ohjaajakurssista. Ensimmäisen päivityksen tulee olla Update/päivityskurssi, vaihtoehtoista päivitystä ei sallita ensimmäisellä kerralla.

2. Vastikään tasoaan korottaneen ohjaajan on osallistuttava päivityskurssille kahden vuoden kuluessa tason korotuksesta, minkä jälkeen voidaan noudattaa yllä esitettyä päivitysrytmiä.

3. Vaihtoehtoisia päivityksiä ei huomioida tasonkorotukseen ja niillä korvata vain joka toisen päivityksen voidakseen säilyä aktiivisena ohjaajana (katso kappaleesta 5.10 tietoa vaihtoehtoisesta päivityksestä).

Tekstin kääntänyt Eerika Häkkinen 22.7.2015
Mikäli käännöstekstiä voidaan tulkita eri tavoin kuin alkuperäistä, järjestön nettisivuilla olevaa englanninkielistä tekstiä,
on noudatettava alkuperäistekstin mukaista tulkintaa.

Huomio aktiivinen ohjaaja!

Voit tarkistaa oman update/päivityskurssin voimassa olon Centered Riding Inc. sivustolta. Kirjaudu sisään tunnuksillasi. Klikkaa oikealla olevasta valikosta “Profile home”. Valitse keskeltä välilehdistä kohta “Bio”. Rullaa sivua alaspäin, kun tulet kohtaan “Additional Information” ja katso kohta “Next required Update”. Kohdassa oleva vuosiluku kertoo, milloin sinun on viimeistään mentävä update/ päivityskurssille.

 

 *****

Centered Riding policies & procedures englanniksi tästä (aukeaa pdf muodossa).

 ***** 

Lue lisää  www.centeredriding.org